• Aalborg Dentallaboratorium
  • Aalborg Dentallaboratorium

TANDUDTRÆKNINGSPROTESE/IMMEDIATPROTESE

Ved en tandudtrækningsprotese er det vigtigt at behandlingen starter hos os. Vi udarbejder en behandlingsplan og henviser til en tandlæge for selve tandudtrækningen.

Tandudtrækningsprotesen er en protese, som indsættes lige efter udtrækningen af de naturlige tænder. Protesen fremstilles før tænderne trækkes ud, og den er dermed klar til den dag den skal tages i brug.

Fordelen ved en midlertidig protese er, at patienten undgår at skulle gå uden tænder samtidig med, at protesen virker som en beskyttende bandage over kæben, hvor der er trukket tænder ud. Protesen skåner også gummen mod overbelastning og smerter.

Protesen skal senere tilpasses de naturlige forandringer, der vil ske, når kæben heler op efter tandudtrækningen.

En midlertidig protese kan, i forbindelse med tandudtrækning, både fremstilles som hel- eller delprotese.
Vigtig at vide om efterbehandling med proteser indsat efter tandudtrækning (immediatprotese).

Når en protese indsættes efter tandudtrækning vil kæben efterfølgende forandre sig når den heler op. Det skyldes, at knoglen lukker sig over de huller, som tænderne har siddet i, og derved bliver gummen mindre, smallere og lavere. Dette bevirker, at protesen vil kunne føles løs, da der vil opstå et hulrum mellem gumme og protese, svarende til det gummen svinder.

Protesen skal derfor tilpasses de forandringer, der sker med gummen. Dette gøres ved at der støbes et nyt aftryk i protesen, så den passer til den nye form gummen har fået.
Der støbes en ny "bund" i protesen, så denne kommer til at passe til gummen igen. Dette kaldes en rebasering. Man skal dermed undvære protesen i ca. 3-4 timer, mens rebaseringen foretages på vores klinik på Vesterbro.

Rebasering vil normalt være nødvendig første gang ca. 1 måned efter tandudtrækningen, og anden gang ca. 3 måneder til ½ år efter, og igen ca. 1 år efter tandudtrækningen.
Alt efter hvor mange tænder der er trukket ud, og hvor meget gummen svinder, kan det være nødvendigt at ”duplikere” protesen, da bid og pasform nu vil kunne have forandret sig så meget, at rebasering ikke er nok til at få protesen til at fungere optimalt.

En duplikering af protesen vil sige, at der egentlig fremstilles en helt ny protese med helt nye aftryk og ny bidprøve, men man bruger de samme tænder, som sidder i den første protese.

Efterbehandlingen i forbindelse med en midlertidig protese er ikke indkluderet i protesens pris. Der afregnes derfor først når behandlingen bliver nødvendig, og beløbets størrelse afhænger bla. af hvor mange tænder der er trukket ud.