• Aalborg Dentallaboratorium
  • Aalborg Dentallaboratorium

IMPLANTATPROTESE

Det er i dag muligt at sætte en tandprotese fast på implantater med små tryklåse. De indopererede implantater fungerer som kunstige tandrødder. Tandprotesen kommer dermed til at sidde helt fast og den bevæger sig hverken under tale eller tygning.

Typisk isættes der to stk. implantater i undermunden og eventuelt fire stk. i overmunden. Ved implantatbaseret prostetik i overmunden kan protesen fremstilles som en ”hestesko”-form uden ganeplade. Implantaterne isættes af en kompetent og erfaren tandlæge, og vi formidler gerne kontakten.